About authors

Version 3.0 (2009)

Project coordination

dr hab. inż. Stefan Trzcieliñski, prof. nadzw. PP Prorector for Education mgr inż. Tomasz Kokowski

The management and coordination of work

mgr inż. Micha³ Durski

Consultation and specialist support

mgr Joanna Kliĥ Head of Education and Students' Affairs Office

Requirements analysis

mgr inż. Katarzyna Ma³kowska mgr inż. Miros³aw Ochodek mgr inż. Wiktor Targoñski

Designing

dr inż. Witold Andrzejewski mgr inż. Bartosz Michalik

System administration
Implementation of database solutions

mgr inż. Maciej Staniewski

Central selection algorithm

mgr inż. Adam Fellenberg

Implementation

mgr inż. Maciej Antczak inż. Bartosz Kaniewski inż. Artur Polit inż. Szymon Ptaszkiewicz mgr inż. Jakub Tomczak

Testing and documentation

inż. Piotr Miklosik

Version  2.0 (2007)

Concept of the system

dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, prof. PP

The management and coordination of work

mgr inż. Maciej Antczak mgr inż. Grzegorz Palik

Requirements analysis

mgr inż. Katarzyna Ma³kowska Piotr Miklosik mgr inż. Miros³aw Ochodek mgr inż. Wiktor Targoñski

Designing

dr inż. Witold Andrzejewski mgr inż. Bartosz Bêbel

Designing and implementation

Jaros³aw Cellary Micha³ Durski Jakub Tomczak Jacek Ziêtek

Consultants

mgr inż. Tomasz Kokowski dr inż. Bartosz Walter

System administration

mgr inż. Pawe³ Boiñski mgr inż. Andrzej Witowiak

Version 1.0 (2004)

Concept of the system and work coordination

prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski

Leading designers and programmers

mgr inż. Witold Andrzejewski mgr inż. Piotr Gaertig

System administration

mgr inż. Katarzyna Ma³kowska