System rejestracji kandydatˇw na studia. Politechnika Pozna˝ska

  System rejestracji kandydatˇw na studia w Politechnice Pozna˝skiej
O autorach (Wersja 3.0)
Koordynacja projektu:
dr hab. in┐. Stefan Trzcieli˝ski, prof. nadzw. PP
Prorektor ds. Kszta│cenia
mgr in┐. Tomasz Kokowski
Zarz▒dzanie oraz koordynacja prac:
mgr in┐. Micha│ Durski
Konsultacje i wsparcie merytoryczne:
mgr Joanna KliÂ
Kierownik Dzia│u Kszta│cenia i Spraw Studenckich
Analiza wymaga˝:
mgr in┐. Katarzyna Ma│kowska
mgr in┐. Miros│aw Ochodek
mgr in┐. Wiktor Targo˝ski
Projektowanie:
dr in┐. Witold Andrzejewski
mgr in┐. Bartosz Michalik
Administracja systemem:
Implementacja rozwi▒za˝ bazodanowych:
mgr in┐. Maciej Staniewski
Centralny algorytm kwalifikacyjny:
mgr in┐. Adam Fellenberg
Implementacja:
mgr in┐. Maciej Antczak
in┐. Bartosz Kaniewski
in┐. Artur Polit
in┐. Szymon Ptaszkiewicz
mgr in┐. Jakub Tomczak
Testowanie i dokumentacja:
in┐. Piotr Miklosik
WrˇŠ do strony g│ˇwnej
O autorach (Wersja 2.0)
Koncepcja systemu:
dr hab. in┐. Jerzy Nawrocki, prof. PP
Zarz▒dzanie oraz koordynacja prac:
mgr in┐. Maciej Antczak
mgr in┐. Grzegorz Palik
Analiza wymaga˝:
mgr in┐. Katarzyna Ma│kowska
Piotr Miklosik
mgr in┐. Miros│aw Ochodek
mgr in┐. Wiktor Targo˝ski
Projektowanie:
mgr in┐. Witold Andrzejewski
dr in┐. Bartosz Bŕbel
Projektowanie oraz implementacja:
Jaros│aw Cellary
Micha│ Durski
Jakub Tomczak
Jacek Ziŕtek
Konsultanci:
mgr in┐. Tomasz Kokowski
dr in┐. Bartosz Walter
Administracja systemem:
mgr in┐. Pawe│ Boi˝ski
mgr in┐. Andrzej Witowiak
WrˇŠ do strony g│ˇwnej
O autorach (Wersja 1.0)
Koncepcja systemu i koordynacja prac:
prof. dr hab. in┐. Zbyszko Krˇlikowski
G│ˇwni projektanci i wykonawcy:
mgr in┐. Witold Andrzejewski (wersja 1.0)
mgr in┐. Piotr Gaertig (wersja 1.0, 1.1)
Administracja systemem:
mgr in┐. Katarzyna Ma│kowska
WrˇŠ do strony g│ˇwnej
XHTML 1.0 Strict, CSS2 Copyright ©2004–2016 Politechnika Pozna˝ska. Wszelkie prawa zastrze┐one.