Dostępne kierunki

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Stacjonarne
  • Stacjonarne pierwszego stopnia
   • Architektura wnętrz (Wydział Architektury)
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
 • Stacjonarne
  • Stacjonarne drugiego stopnia
   • Architektura (Architecture) (Wydział Architektury)
   • Architektura (Wydział Architektury)
   • Automatyka i robotyka (Wydział Elektryczny)
   • Automatyka i robotyka (Wydział Informatyki)
   • Automatyka i robotyka - Inteligentne systemy latające i systemy autonomiczne (Automatic Control and Robotics - Smart Aerospace and Autonomous Systems) (Wydział Informatyki)
   • Budownictwo (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)
   • Budownictwo - Konstrukcje budowlane (Civil Engineering - Structural Engineering) (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)
   • Budownictwo - Technologia i organizacja budownictwa (Civil Engineering - Construction Technology Management) (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)
   • Edukacja techniczno-informatyczna (Wydział Fizyki Technicznej)
   • Elektronika i telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Telekomunikacji)
   • Elektronika i telekomunikacja - Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (Electronics and Telecommunications - Information and Communication Technologies) (Wydział Elektroniki i Telekomunikacji)
   • Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)
   • Energetyka (Wydział Elektryczny)
   • Fizyka techniczna (Wydział Fizyki Technicznej)
   • Informatyka (Wydział Elektryczny)
   • Informatyka (Wydział Informatyki)
   • Informatyka - Inżynieria oprogramowania (Computing - Software Engineering) (Wydział Informatyki)
   • Inżynieria bezpieczeństwa (Wydział Inżynierii Zarządzania)
   • Inżynieria biomedyczna (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)
   • Inżynieria chemiczna i procesowa (Wydział Technologii Chemicznej)
   • Inżynieria materiałowa (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)
   • Inżynieria zarządzania (Wydział Inżynierii Zarządzania)
   • Inżynieria zarządzania - Zarządzanie przedsiębiorstwem (Engineering Management - Corporate Management) (Wydział Inżynierii Zarządzania)
   • Inżynieria środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)
   • Logistyka (Wydział Inżynierii Zarządzania)
   • Mechanika i budowa maszyn (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)
   • Mechanika i budowa maszyn (Wydział Inżynierii Transportu)
   • Mechanika i budowa maszyn - Inżynieria produktu (Mechanical Engineering - Product Engineering) (Wydział Inżynierii Transportu)
   • Mechanika i budowa maszyn - Technologie gazowe i energetyka odnawialna (Mechanical Engineering - Gas Technology and Renewable Energy) (Wydział Inżynierii Transportu)
   • Mechatronika (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)
   • Mechatronika - Konstrukcje mechatroniczne (Mechatronics - Mechatronic Constructions) (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)
   • Technologia chemiczna (Wydział Technologii Chemicznej)
   • Technologia chemiczna - Kompozyty i nanomateriały (Chemical Technology - Composites and Nanomaterials) (Wydział Technologii Chemicznej)
   • Technologie ochrony środowiska (Wydział Technologii Chemicznej)
   • Transport (Wydział Inżynierii Transportu)
   • Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)