Dostępne kierunki

Poniższe kierunki to studia o profilu ogólnoakademickim, o ile nie wskazano inaczej.

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
 • Stacjonarne
  • Stacjonarne drugiego stopnia
   • Architektura (Architecture)
   • Architektura
   • Architektura wnętrz
   • Automatyka i robotyka
   • Automatyka i robotyka - Inteligentne systemy latające i systemy autonomiczne (Automatic Control and Robotics - Smart Aerospace and Autonomous Systems)
   • Budownictwo
   • Budownictwo - Inżynieria przedsięwzięć budowlanych (Civil Engineering - Construction Engineering and Management)
   • Budownictwo - Konstrukcje budowlane (Civil Engineering - Structural Engineering)
   • Edukacja techniczno-informatyczna
   • Elektroenergetyka
   • Elektronika i telekomunikacja
   • Elektronika i telekomunikacja - Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (Electronics and Telecommunications - Information and Communication Technologies)
   • Elektrotechnika
   • Energetyka przemysłowa i odnawialna
   • Fizyka techniczna
   • Informatyka
   • Informatyka - Cyberbezpieczeństwo (Computing - Cybersecurity)
   • Informatyka - Inżynieria oprogramowania (Computing - Software Engineering)
   • Inżynieria bezpieczeństwa
   • Inżynieria biomedyczna
   • Inżynieria chemiczna i procesowa
   • Inżynieria cyklu życia produktu (Product Lifecycle Engineering)
   • Inżynieria materiałowa
   • Inżynieria zarządzania
   • Inżynieria zarządzania - Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości (Engineering Management - Managing Enterprise of the Future)
   • Inżynieria środowiska
   • Logistyka
   • Logistyka - Systemy logistyczne (Logistics - Logistics Systems)
   • Lotnictwo i kosmonautyka
   • Lotnictwo i kosmonautyka (profil praktyczny)
   • Matematyka w technice
   • Mechanika i budowa maszyn
   • Mechanika i budowa pojazdów
   • Mechanika i budowa pojazdów - Inżynieria produktu (Mechanical and Automotive Engineering - Product Engineering)
   • Mechatronika
   • Mechatronika - Konstrukcje mechatroniczne (Mechatronics - Mechatronic Constructions)
   • Technologia chemiczna
   • Technologia chemiczna - Kompozyty i nanomateriały (Chemical Technology - Composites and Nanomaterials)
   • Technologie ochrony środowiska
   • Teleinformatyka
   • Transport
   • Transport - Transport zrównoważony (Transport - Sustainable Transport)
   • Zarządzanie i inżynieria produkcji