Dostępne kierunki

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
 • Szkoła doktorska
  • Stacjonarne
   • architektura i urbanistyka (architecture and urbanism)
   • automatyka, elektronika i elektrotechnika (automatics, electronics and electrotechnics)
   • informatyka techniczna i telekomunikacja (technical IT and telecommunications)
   • inżynieria lądowa i transport (civil engineering and transport)
   • inżynieria materiałowa (materials engineering)
   • inżynieria mechaniczna (mechanical engineering)
   • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (environmental engineering, mining and power engineering)
   • nauki chemiczne (chemical sciences)
   • nauki o zarządzaniu i jakości (management and quality sciences)
Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia
 • Niestacjonarne
  • Niestacjonarne pierwszego stopnia
   • Automatyka i robotyka
   • Budownictwo
   • Elektronika i telekomunikacja
   • Elektrotechnika
   • Energetyka
   • Informatyka
   • Inżynieria bezpieczeństwa
   • Inżynieria zarządzania
   • Inżynieria środowiska
   • Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
   • Logistyka
   • Lotnictwo i kosmonautyka
   • Mechanika i budowa maszyn
   • Technologia chemiczna
   • Transport
   • Zarządzanie i inżynieria produkcji
Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • Niestacjonarne
  • Niestacjonarne drugiego stopnia
   • Automatyka i robotyka
   • Budownictwo
   • Elektronika i telekomunikacja
   • Elektrotechnika
   • Energetyka
   • Informatyka
   • Inżynieria bezpieczeństwa
   • Inżynieria zarządzania
   • Inżynieria środowiska
   • Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
   • Logistyka
   • Mechanika i budowa maszyn
   • Technologia chemiczna
   • Transport
   • Zarządzanie i inżynieria produkcji
Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Stacjonarne
  • Stacjonarne pierwszego stopnia
   • Fizyka techniczna
   • Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
   • Technologia chemiczna (Chemical Technology)
   • Technologie ochrony środowiska
Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne drugiego stopnia
 • Stacjonarne
  • Stacjonarne drugiego stopnia
   • Bioinformatyka
   • Elektronika i telekomunikacja - Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (Electronics and Telecommunications - Information and Communication Technologies)