Dostępne kierunki

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Stacjonarne
  • Stacjonarne pierwszego stopnia
   • Edukacja techniczno-informatyczna (Wydział Fizyki Technicznej)*
   • Elektronika i telekomunikacja (Electronics and Telecommunications) (Wydział Elektroniki i Telekomunikacji)*
   • Fizyka techniczna (Wydział Fizyki Technicznej)*
   • Technologia chemiczna (Chemical Technology) (Wydział Technologii Chemicznej)*
   • Technologie ochrony środowiska (Wydział Technologii Chemicznej)*
* kierunek dostępny dla kandydatów uprawnionych do udziału w drugiej turze rekrutacji