Dostępne kierunki - System rekrutacyjny | Politechnika Poznańska

Dostępne kierunki

Poniższe kierunki to studia o profilu ogólnoakademickim, o ile nie wskazano inaczej.

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Stacjonarne
  • Stacjonarne pierwszego stopnia
   • Automatyka i robotyka (Automatic Control and Robotics)
   • Automatyka i robotyka
   • Bioinformatyka
   • Budownictwo
   • Budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering)
   • Edukacja techniczno-informatyczna
   • Elektromobilność
   • Elektronika i telekomunikacja (Electronics and Telecommunications)
   • Elektronika i telekomunikacja
   • Elektrotechnika
   • Energetyka
   • Fizyka techniczna
   • Informatyka
   • Inżynieria bezpieczeństwa
   • Inżynieria biomedyczna
   • Inżynieria chemiczna i procesowa
   • Inżynieria farmaceutyczna
   • Inżynieria materiałowa
   • Inżynieria zarządzania (Engineering Management)
   • Inżynieria zarządzania
   • Inżynieria środowiska
   • Logistyka
   • Lotnictwo
   • Matematyka w technice
   • Mechanika i budowa maszyn
   • Mechanika i budowa pojazdów
   • Mechatronika
   • Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence)
   • Technologia chemiczna (Chemical Technology)
   • Technologia chemiczna
   • Technologie obiegu zamkniętego
   • Teleinformatyka
   • Transport
   • Zarządzanie i inżynieria produkcji
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
 • Stacjonarne
  • Stacjonarne drugiego stopnia
   • Bioinformatyka
   • Elektronika i telekomunikacja - Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (Electronics and Telecommunications - Information and Communication Technologies)
Rekrutacja na studia podyplomowe
 • Studia podyplomowe
  • Niestacjonarne
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy (SP-130)
   • Inżynieria oprogramowania (SP-180)
   • Inżynieria pożarowa budynków (SP-204)
   • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką (SP-121)
   • Organizacja i zarządzanie produkcją (SP-186)
   • Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem (SP-137)
   • Zarządzanie jakością w teorii i praktyce (SP-117)
   • Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi (SP-169)
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
 • Szkoła doktorska
  • Stacjonarne
   • architektura i urbanistyka (architecture and urban planning)
   • automatyka, elektronika i elektrotechnika (automation, electronic and electrical engineering)
   • informatyka techniczna i telekomunikacja (information and communication technology)
   • inżynieria lądowa i transport (civil engineering and transport)
   • inżynieria materiałowa (materials engineering)
   • inżynieria mechaniczna (mechanical engineering)
   • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (environmental engineering, mining and energy)
   • nauki chemiczne (chemical sciences)
   • nauki o zarządzaniu i jakości (management and quality studies)
Przejdź do góry strony