Available fields of study

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia (tylko dla cudzoziemców)
 • Stacjonarne
  • Stacjonarne pierwszego stopnia
   • Architektura (Architecture)
   • Architektura
   • Architektura wnętrz
   • Automatyka i robotyka (Automatic Control and Robotics)
   • Automatyka i robotyka
   • Bioinformatyka
   • Budownictwo
   • Budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering)
   • Edukacja techniczno-informatyczna
   • Elektronika i telekomunikacja (Electronics and Telecommunications)
   • Elektronika i telekomunikacja
   • Elektrotechnika
   • Energetyka
   • Fizyka techniczna
   • Informatyka
   • Inżynieria bezpieczeństwa
   • Inżynieria biomedyczna
   • Inżynieria chemiczna i procesowa
   • Inżynieria farmaceutyczna
   • Inżynieria lotnicza
   • Inżynieria materiałowa
   • Inżynieria zarządzania (Engineering Management)
   • Inżynieria zarządzania
   • Inżynieria środowiska
   • Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
   • Logistyka
   • Lotnictwo i kosmonautyka
   • Matematyka w technice
   • Mechanika i budowa maszyn
   • Mechatronika
   • Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence)
   • Technologia chemiczna (Chemical Technology)
   • Technologia chemiczna
   • Technologie ochrony środowiska
   • Teleinformatyka
   • Transport
   • Zarządzanie i inżynieria produkcji
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia (tylko dla cudzoziemców)
 • Stacjonarne
  • Stacjonarne drugiego stopnia
   • Bioinformatyka
   • Elektronika i telekomunikacja - Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (Electronics and Telecommunications - Information and Communication Technologies)