Electronic student registration system. Poznan University of Technology

  Electronic student registration system of Poznan University of Technology
Polski English
General information
Ksantypa is an electronic student registration system of Poznan University of Technology. Follow these steps to complete registration: registration in system database, logging into system, filling in application form and printing application form (only qualified and reserve candidates). Application form consists of the following sections: candidate's personal data, candidate's education data and selected fields of study.
Log in Available fields of study

Register Contact

How to fill in application

About Ksantypa authors

Logging into system
If you have already registered, you can log in to fill in or change your application.
: ?
: ?
Enter a valid PESEL and password to go to your application.
New candidate registration
Here you can create an account that you will use during enrollment.
: ?

DD MM YYYY (day, month, year)
: ?
: ?
Password must have 6 to 16 alphanumeric characters, at least 2 letters and 2 digits.
:
Re-enter your password to verify it.
:
E-mail address will be used to send additional information about enrollment or to send a new password in case of resetting it.
:
:
To use the system you must agree on using your personal data by Poznan University of Technology for the purposes of enrollment process.
To use the system you must read the regulations of online application and agree to them.
When you press the button, the entered data will be checked and your account will be created.
Informacja o warunkach rejestracji przez Internet
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji na Politechnikę Poznańską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 213). Ponadto zdaję sobie sprawę z tego, że wybory dokonywane przeze mnie na stronie po zalogowaniu się będą wiążące. W szczególności dotyczy to preferencji wybranych kierunków studiów. Przyjmuję do wiadomości, że rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przeze mnie wszystkich niezbędnych danych, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz odnotowaniu jej na kontach bankowych Politechniki Poznańskiej. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji ponoszę osobiście. Przyjmuję do wiadomości, że Politechnika Poznańska nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, zobowiązuję się do zgłoszenia się osobiście do Komisji z zachowaniem terminu rejestracji.
Information about electronic registration terms of use
I hereby give consent for my personal data included in online application form to the processed for the purposes of recruitment process at Poznan University of Technology in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (Journal of Laws of the Republic of Poland 1997 no. 133, item: 883 with further amendments). Moreover I am aware that all choices made by me during the online application process will be considered as binding. This applies most particularly to chosen fields of study. I hereby accept the fact that online registration will be considered valid after submitting all necessary data, paying the recruitment fee and receiving it on PUT bank accounts. I abide the consequences personally of providing incorrect, incomplete or false data. I acknowledge that PUT takes no responsibility for any technical malfunctions or server overloads which may cause the online registration impossible to complete. Should such situations take place, I oblige myself to contact the Recruitment Panel personally.
Information about cookies
Ksantypa stores the information locally in cookies in order to remember the authenticated user's session and to collect statistical information about the use of websites. If you do not want Ksantypa to store this information locally in the form of cookies, change your browser settings.
XHTML 1.0 Strict, CSS2 Copyright ©2004–2016 Poznan University of Technology. All rights reserved. About...